nl | en | fr | de
National Belgian wrestler's license

Voor elke sportbeoefening heb je een goede verzekering nodig, dus ook voor het worstelen. Dit wordt doorgaans geregeld door de club of door de liga (Vlaams, Franstalig of Duits) waar je club bij aangesloten is. Deze verzekering is altijd nodig, of je nu recreatief worstelt of competitief. Je krijgt deze verzekering door een verklaring van je dokter (op een speciaal doktersbriefje) in te dienen bij je club, en de verzekeringskost te betalen.

Daarenboven kan elke worstelaar ook een Belgische nationale licentie (ook wel 'vergunning' genoemd) krijgen.
Deze is niet verplicht als je alleen maar worsteltrainingen volgt of alleen aan de competities meedoet die door je eigen club worden georganiseerd.
Wanneer wel? De Belgische licentie is wél noodzakelijk voor deelname aan de Belgische of Benelux-kampioenschappen, de Belgische competitie, of voor gewone clubtoernooien in het buitenland. Deze licentie is één jaar geldig. De KBWB erkent de geldigheid van deze licenties vanaf 1 maand ervoor en een maand erna, dat wil zeggen van 1 december van het jaar ervoor tot 31 januari van het jaar erna. 

Ook de Belgische officials (zoals scheidsrechters en officiële trainers) krijgen een Belgische nationale licentie. Dit helpt hen bij de accreditatie op toernooien. De officiële trainerlicentie is ook vereist voor de trainers die op toernooien toegang willen krijgen tot het wedstrijdgebied, of die willen deelnemen aan de nationale trainersstages.

Als je aan internationale FILA-toernooien wil meedoen, heb je daarenboven een internationale FILA-licentie nodig. Zie info op de aparte pagina voor FILA-licenties.

  
 
Procedure

Verzekering
Licentie

 

Verzekering (voor clubs in Vlaanderen)

1/ vraag een blanco doktersbriefje aan je club, of download dit op deze link.

2/ ga naar de dokter met dit briefje en vraag om dit in te laten vullen. De gegevens moeten zichtbaar doorgedrukt zijn op alle kopies. Controleer dit en vraag de dokter indien nodig om een handtekening of stempel op elke pagina te zetten.

3/ voor minderjarige worstelaars jonger dan 18: de ouders moeten hun handtekening plaatsen rechts boven op het ingevulde doktersbriefje

4/ geef het ingevulde doktersbriefje af aan je clubverantwoordelijke, samen met de kostprijs voor de verzekering.

5/ als je ooit een sportongeval hebt, moet je dit zo snel mogelijk aangeven, liefst de dag zelf. Als je langer dan enkele dagen wacht, is het mogelijk dat je geen terugbetaling meer krijgt. Vul onmiddellijk het aangifteformulier in, dat je kan vinden op de site van de VVA.

* voor de verzekeringsprocedure in de andere landsgedeelten: ga naar de Franstalige resp. de Duitstalige versie van deze site.

 

Vergunning (nationaal)

 

1/ op het eind van het jaar krijgt elke club een overzicht van het aantal nationale licenties die vervallen tegen 31 december.

2/ de club moet aanduiden voor welke worstelaars de vergunning moet worden vernieuwd, en dit document terugbezorgen aan de KBWB. De club zorgt er ook voor dat al deze worstelaars een speciale sportverzekering hebben.

3/ voor nieuwe licenties moet een apart formulier worden gebruikt.

4/ de KBWB stuurt een bevestiging met alle gegevens en het te betalen bedrag voor het nieuwe jaar.  De club controleert voor de laatste maal alle namen, geboortedata, adressen enz.

5/ de club schrijft het te betalen bedrag over op de rekening van de KBWB

6/ de KBWB stuurt de nieuwe licenties op naar de club, binnen de 2 weken na ontvangst van de betaling .

  
 
What does this cost in 2012?

Verzekering (voor worstelaars in Vlaanderen)

De verzekeringskost bij de VVA (voor clubs in Vlaanderen) is 20€ per periode van 12 maanden. Deze periode gaat in vanaf de datum die vermeld is op het ingevulde doktersbriefje. Dit doktersbriefje kan je hier downloaden en afprinten.
Deze som moet worden betaald aan de Vlaamse Worstelbond (VWB) op rekeningnummer 220-0455427-48. 

 

Vergunning (voor worstelaars in heel België)

Een vernieuwing in groep kost in 2012 evenveel als in 2011: 10€ per worstelaar. Deze vergunning kan worden aangevraagd vanaf 1 december van het voorgaande jaar en blijft 14 maanden geldig tot eind januari van het daaropvolgende jaar. Na 31 januari kost elke nieuwe licentie of vernieuwing van een bestaande licentie 13€ per worstelaar.
Deze som moet worden betaald aan de Koninklijke Belgische Worstelbond (KBWB), op rekeningnummer BE55 4094 0791 4144, of via PayPal.

 

 

Clubaansluiting (voor clubs in Vlaanderen)

De clubaansluiting bij de Vlaamse Worstelbond VWB is verplicht voor elke worstelclub en kost 125€ per club. Nieuwe clubs zijn tijdens het eerste jaar van hun bestaan vrijgesteld van deze bijdrage. Het daaropvolgende jaar moeten zij dit echter betalen. Deze som moet worden betaald aan de Vlaamse Worstelbond (VWB) op rekeningnummer 220-0455427-48.

In de praktijk zal dit doorgaans geen extra uitgave met zich meebrengen, omdat het bedrag voor de nationale licenties normaal gezien daalt naarmate er proportioneel meer vernieuwingen zijn (wat goedkoper is dan nieuwe licenties).

 

  
 
Copyright KBWB-LRBL-KBRV -  Terms Of Use  -  Privacy Statement  -  Login  Powered by